Chcę poruszyć zupełnie u nas nieznany wątek związany ze sprawą katyńską którego nasze władze od 80 lat skutecznie nie tykają bojąc się zniszczyć konstrukcje mitu katyńskiego.

Nie mam żadnego doświadczenia w dyskusjach z ludźmi spoza mojego kręgu cywilizacyjnego.
Bardzo żałuję bo ta umiejętność wielce by mi się przydała teraz kiedy na neonie nastąpił wysyp  użytkowników, niejednokrotnie pełniący  funkcje administracyjne, z prymitywną  plemienną mentalnością tak charakterystyczną dla talmudycznego judaizmu.
Stan ten dość łatwo się tłumaczy faktem etnicznego pochodzenia lwiej części  kresowej klasy średniej wywodzącej  się od frankistów  czyli ochrzczonych  Żydów.Bo o ile łatwo zmienić religie czy dietę to głęboko zakorzenionych  behawioryzmów nie tak łatwo się wyrzec.Stąd też obok chrześcijan którzy instynktownie kierują się ku chrześcijańskiemu uniwersalizmowi istnieją też  chrześcijanie z plemienną mentalnością i plemiennym systemem wartości organicznie niezdolnych do rozważań na temat dobra i zła,winy i kary,prawdy i fałszu czy sprawiedliwości itp
Każdy rozumie że w takiej sytuacji dialog jest utrudniony jeśli wogóle możliwy bo  idzie  o dwa różne widzenia świata i całkowicie odmienne systemy wartości.
Winą tych pierwszych jest to że dla świętego spokoju i dla oszczędzenia sobie  przykrych wrażeń jakie zawsze są skutkiem  kontaktów z tymi hicpiarzami, omijają ich szerokim łukiem.
Tymsamym dobrowolnie oddają pole które natychmias zajmuje i zagospodarowywuje element cywilizacyjnie obcy i wrogi Polakom.Dowodem na to jest nasza historia ostatnich 300 lat.Nie mam pomysłu jak sobie skutecznie radzić z tą kategorią współobywateli ale wiem że ucieczka od nich nie jest odbrym sposobem.

Ostatnimi czasy ujawnił się napastliwy bloger  o zerowej wiedzy na tematy o których pisze i na domiar złego  charakteryzujący się  obcą dla chrześcijanina  plemienną etyką która de facto jest zaprzeczeniem etyki.Nie ma bowiem zgody na etykę zgodnie z którą kradzież mojego mienia jest zbrodnią wołającą o najwyższą karę ale już kradzież której dokonam ja, wcale nie jest kradzieżą a czymś zupełnie innym.Czymś wolnym od wszelkich pejoratywów.W zasadzie uczynkiem chwalebnym

Chcę poruszyć pewien wątek związany ze "sprawą katyńską" który u nas jest nieznany tylko i wyłącznie z tego powodu że nasze polskie władze od 70-lat w obawie że może on naruszyć konstrukcję  mitu głównego nie chcą się nawet do niego zbliżać.
Otóż kilkaset osób figurujących jako zamordowani katyńscy jeńcy  naprawdę zostało wyłuskanych z masy jeńców,osądzonych za swą działalność   i zgodnie z wyrokiem rozstrzelanych.Wyroki były srogie ale też zarzuty były niezwykle ciężkie.
Sądowe akta jak i miejsca  pochówku skazańców są w każdej chwili do okazania ale jak dotąd żadna  polska władza nie zdecydowała się podjąć tego wątku.
Nie wiem o ilu więźniów idzie bo zawsze używana jest forma "kilkuset" co może oznaczać zarówno 200 jaki i 900.
Osoby o których mowa były związane z operacją "Prometeusz"  o której już jakieś wzmianki były na moim blogy a o której informacji w polskojęzyczny necie jak na lekarstwo.Albowiem w polskojęzycznym necie dziwnym trafem zawsze mało informacji będących nam nie na rękę.A właściwie nie tyle "nam" co tej części naszych współobywateli która ze względu na specyficzną mentalność i emocjonalną niedojrzałość źle sobie radzi z faktami.
Operacja Prometeusz była zakrojoną na dużą skalę operacją polskiego wywiadu mającą na terytorium ZSRR przeprowadzać  dywersje,akty terroru,organizowanie  w środowiskach mniejszości narodowych sieci agenturalnych. Jednym słowem przedwojenne ISIS. (link 1,2) 

Działalność "Prometeusza" ze względu na skalę  była bezsprzecznie wojną   prowadzoną  przez II RP z ZSRR .Wojną specyficzną, dziś określaną modnym słowem "hybrydową" ale wojną,która jak każda wojna miał swój początek,koniec,miała też swoich zwycięzców i pokonanych. Co gorsza miała też swoje ofiary do których można zaliczyć również tę cześć Polaków która w latach 1942-1945 zginęli z rąk tak zwanych nacjonalistów:ukraińskich,estońskich,łotewskich i innych.
Wycofujący się wraz z armią we wrześniu 1939 roku na Wschód  polski wywiad przekazał Niemcom całe archiwum "Prometeusza" (istnieje wersja że podczas heroicznej ucieczki zgubił ) Tym sposobem Niemcy nawet nie musieli się wysilać i tworzyć własne agenturalne sieci bo dostali w podarku  już gotowe.Do niedawni agenci Prometeusza bez szemrania godzili się na nowych  przełożonych.Niechby tylko popróbowali  się nie godzić.

Jak łatwo się domyśleć  wywiad i kontrwywiad ZSRR   nie tylko zwalczał "Prometeusza" ale gromadził o nim informacje które po 17 września 1939 stały się gotowymi aktami oskarżenia przeciwko organizatorom i realizatorom przestępczych działań. 
Dodam tylko że postawienie winowajców przed sądem  było jak najbardziej zgodne z międzynarodowymi konwencjami które zezwalają  na to aby oskarżeni o zbrodnie  przeciwko narodowi byli zatrzymani i sądzeni   przy pierwszej nadarzającej sie ku temu okazji.

Nawiasem mówiąc zgodnie z tą samą konwencją Niemcy  na przełomie 1939/1940 ujęli,sądzili i skazali,Polaków oskarżanych o masakry na niemieckiej mniejszości narodowej.
Być może procesy i w jednym i drugim przypadku łamały procedury prawne i same w sobie były aktami bezprawia.Ale to dość łatwo sprawdzić jeszcze dziś  po prostu zaglądając w stare archiwalne materiały .Jedynym hamulcem  powstrzymującym przed taką decyzją jest brak cywilnej odwagi do zmierzenia się z rzeczywistością,obawa przed tym co czai się w zakurzonych teczkach i aprioryczna  emocjonalna niemożność zaakceptowania jakiejkolwiek innej prawdy poza tą  w którą się wierzy.

Tak więc gdzieś "na nieludzkiej ziemi" jest sobie kilkaset osieroconych grobów bez zniczy bez pomnka do samego nieba i bez narodowego nabożeństwa.
A przecież wystarczyło by tylko szczere przyznanie naszych władz tego że Polacy mają prawo zabijać Rosjan,mają prawo do spisków przeciwko nim,mają prawo wysadzać,podpalać,dewastować i za to wszystko domagać się jeszcze przeprosi od tychże Rosjan.Zaś jakiekolwiek próby uznania takich działań za niezgodne z prawem,niezgodne z cywilizacyjnymi pryncypiami,ogłosić zbrodnią przeciwko ludzkości.
1  https://en.wikipedia.org/wiki/Prometheism
2 https://www.youtube.com/watch?v=9v2wgw50Eg4&t=405s