Nie chce mi się pisać tej notki bo wymaga żmudnego szperania,grzebania,penetrowania materiałów nudnych jak flaki z olejem. Ale słowo się rzekło kobyłka u płota

Inni mają łatwiej.Chcą pisać o Berii? Prosze bardzo-cały medialny kosmos do ich dyspozycji.A wszystko gotowe że nic  tylko brać. I w ten sposób powstaje kupa opracowań  niestety   z wyraźną przewagą kupy.

A co ja?  Kopciuszek  zmuszony własnoręcznie wydobywać  ziarnka  maku z góry  popiołu

Z przyczyn oczywistych nie mogę napisać o Berii wszystkiego bo po pierwsze nie wiem wszystkiego a po drugie to zbyt obszerny temat Dlatego jedne sprawy ledwie zasygnalizuję aby tym więcej skupić się na tych informacjach które burzą popularne mity i klechdy ludowe, oraz na tych wątkach które zapewne będą dla wielu zaskoczeniem.
Już na samym wstępie  musze podać informację szokującą; Ławrientij Beria  przez przytłaczającą część Rosjan postrzegany jest jak liberał.Może nawet prekursora pieriestrojki.

Wawrzyniec Pawłowicz Beria urodził się w biednej chłopskiej  rodzinie przedwcześnie osieroconej po nagłej śmierci ojca.Dzięki wysiłkom matki ukończył bakijskie technikum
Kiedy zaczęła się wojna domowa  miał 19 lat i przystał do bolszewików bo niby do kogo miał przystać.
Podczas wojny wykazał się podziwu godnymi umiejętnościami  w zakresie szpiegosko-wywiadowczo-organizacyjnym więc kiedy zakończyły się działania i Wawrzyniec chciał kontynuować naukę na uniwersytecie odmówiono mu tej grzeczności i  wysłano do  pracy w organach kaukaskiego OGPU gdzie dał się poznać z jak najlepszej strony.
Stalin który  już od czas wojny domowej dość dobrze znał środowisko kaukaskich "czekistów"   musiał o nim słyszeć wiele pochlebnych opinii skoro właśnie jemu w grudniu 1938 roku  powierzono mu funkcję Ludowego Komisarza  Spraw Wewnętrznych ZSRR.
Był to czas niełatwy były komisarz Jeżow siedział na Łubiance z zarzutami nie rokującymi nadziei że kiedykolwiek stamtąd wyjdzie,trwały areszty i sądowe rozprawy nad funkcjonariuszami którzy dopuszczali się poważnych
przestępstw (wymuszanie zeznań,fałszowanie dowodów,nieludzkie traktowanie przesłuchiwanych itp).
Przez krótki czas w jednej celi znaleźli się ci których wsadzili tam funkcjonariusze Jeżowa oraz owi funkcjonariusze.
Jedną z pierwszych inicjatyw Beri był  bezzwłoczny przegląd  sądowych wyroków .W efekcie tego jednorazowo,jeszcze przed  formalną rewizją wyroku, zwolniono z więzień i łagrów około ćwierć miliona ludzi.
Aresztowania zmniejszyły się w sposób odczuwany  choć w owym czasie mało kto miał kontakt ze statystykami,tak jak nie wymawiając my teraz (link1)
Osobom szczególnie zainteresowanym demografią,bo są na naszym portalu pasjonaci i tej dziedziny,polecam wielce interesujące dane dotyczące dynamiki wzrostu liczby ludności ZSRR (link1a;1b)

Pragnę zwrócić uwagę na autora "zalinkowanego" artykułu.To znany historyk Wiktor Ziemskow który  wywołał w środowisku coś w rodzaju armagedonu.Po jego publikacjach nic już nie było takie jak przed.
Startował z pozycji klasycznego  historyka okresu ppieiestrojki .W 80-tych i 90-tych w informacyjnej przestrzeni zwłaszcza tej tyczącej historii panowała wolna amerykanka.Każdy kto mógł utrzymać w garści  długopis pisał swoją wersję powołując się na dane zawarte  w takimże samym dziele jak jego własne.Na to nakładały się polityczne oczekiwania a nawet obstalunki więc łatwo sobie wyobrazić jak to wyglądał.
Doktor Ziemskow postanowił  uporządkować tę stajnię Augiasza i poświęcił kilka lat na badanie archiwów do których jako naukowiec  miał dostęp.(link 2;3)
  Materiał który dzięki temu powstał nie tylko burzył ale miażdżył  popularne  mity i legendy.Autorom podręczników do nauki historii  epoki Jelcyna udowodnił "pomyłki" a im nie zostało nic innego jak z pokorą przyznać się do nich.Z danymi musiało się pogodzić nawet Stowarzyszenie Memoriał i choć bardzo nie chciało  zmuszone było zamieścić je w charakterze oficjalnych dany  w swoich zasobach. (link4)

 W kulturze masowej praca organów bezpieczeństwa,zwłaszcza praca organów bezpieczeństwa wrogiego państwa, przedstawiona jest wybiórczo i już tylko wyjątkowo uparci ciekawi są szerszej perspektywy.
Prócz osobistych rozstrzeliwań w podziemach Łubianki na głowie  Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych był  jeszcze ogrom innych spraw związanych z szerzej rozumanym bezpieczeństwem a w tamtym czasie było wiele takch spraw a większość leżała odłogiem,bo zawsze jakieś inne sprawy okazywały się pilniejsze.
Z tych odkładanych najbardziej palącym problemem była kolej żelazna i chyba nie trzeba  uzasadnać dlaczego  W państwie drastycznie brakowało  wagonów a co gorsza lokomotyw.
Jak w 1919 "zachodni sojusznicy" przysłali amerykańskich,angielskich i francuskich;interwentów do walki z bolszewikami,to interwenci zajmowali się głównie rabowaniem wszystkiego,nawet tego co wrastało w ziemię.O rozmiarach rabunku pisze Antony C. Sutton w swoim klasyku "Wall Street a rewolucja bolszewicka "
Obiektem szbrowania  były między innymi lokomotywa których wywieziono wielką ilość.
Przed rewolucją  Rosja była pod tym względem samowystarczalna ale po wojnie światowej  i wojnie domowej zakłady wytwórcze i remontowe  uległy dewastacji a fachowców rozproszyła  zawierucha dziejów.
Dlatego też  liderzy NEP-u  postawili sobie ambitne zadnie likwidacji problemu poprzez zakupienie w Szwecji 1000 lokomotyw na co wyłożono  nielichą  fortunę w złotych sztabkach.Przedsięwzięcie skończyło się jak większość liberalnych przedsięwzięć.Nie było ani złota ani lokomotyw (link5)
Była to afera na niewyobrażalną skalę a w jej efekcie  Rosja została ze skromnym taborem kolejowym.Beria mógł tylko w jeden sposób  usprawnić wydolność koleii żelaznej -poprzez opracowanie i wdrożenie takich schematów organizacji pracy aby nawet przy skromnym taborze wszystkie potrzeby były  zabezpieczone.
Więc jeśli wam ktoś,dajmy na to jakiś historyk amator,opowie o męczeńskich,trwających tygodniami,podróżach deportowanych na wschód,wiedzcie że kłamie.To było absolutnie niemożliwe,wagony i parowozy były na wagę złota  i racjonalne gospodarowanie nimi  było pod specjalnym nadzorem.Rozkłady jazdy  musiały być realizowane bez zbędnych zatorów.

Reformy Berii zadziałałby na piątkę z plusem.Zorganizowana przez niego akcja ewakuacji;ogromnych mas ludzi,zwierząt,fabryk,obiektów sztuki,zabytków ,i czego nie tylko, przez dzisiejszych specjalistów oceniana jest jak cud.
Bez komputerów,telefonii komórkowej,telewizji satelitarnej,dronów,z nie wszędzie dostępnym telefonem na korbkę i mniej  niż skromnym taborem,do dziś nie wiadomo jak tego dokonał.Ale dokonał. (link6)
Osiągnięcia i wyczyny sowieckich kolejarzy są bardzo interesującym wątkiem w wojennej epopei 

Wszystko za co zabrał się pan Wawrzyniec kończyło się powodzeniem;
-zreformował  zagrniczne siatki agenturalne  oczyszczając je z elementów po-trockistowskich.słynna "czerowna orkiestra" to on, (link7),Ramon Mercader likwidator Trockiego to on (link8) ,
-na czas trwania wojny 1941-1945 zabezpieczał większość gałęzi przemysłowych zwłaszcza tych związanych w wydobyciem surowców i nośników energii
-w 1947 roku,jako osoba odpowiedzialna za resort bezpieczeństwa  pozytywnie  zaopiniował wniosek o uchylenie w ZSRR kary śmierci.Podjęcie ostatecznej decyzji nie leżało w jego kompetencjach bo te były w rękach  władz partyjnych ale jego opinia z pewnością miała ogromny wływ . (link 9)  Wprawdzie po niespełna roku zostanie przywrócony poprzedni stan ale jak na osobę o opinii żądnego krwi  drapieżcy jego stanowisko i tak zdumiewa.

W 1945 roku Beria nieomal całkowicie  skupił się na realizacji  zadana dzięki któremu wszyscy żyjemy.Wprawdzie niektórzy spośród nas całkiem niepotrzebnie ale to zdecydowana mniejszość.
W 1945 Beria zaangażował się w prace nad bombą jądrową.Zaangażował się bez reszty co nie znaczy że wcześniej się nie angażował.
Angażował się jako że tylko idioci mogą wierzyć w to że wystarczy tylko skądś zdobyć plany techniczne i gotowe.
Daje się zauważyć pewna statystyczna prawidłowość  że ludzie wierzący  w w/w możliwość to dokładnie ci sami ludzie którzy wierzą że można na przestrzeni kilkunastu lat wymordować dziesiątki milionów ludzi i że to nigdy nie znajdzie odzwierciedlania w innych sferach np demografii.

Rosyjska bomba jądrowa powstała w 50% dzięki systemowi edukacyjnemu ZSRR a w 50% dzięki  organzacyjnemu  geniuszowi Beri  .

Uruchomiony już pod koniec lat 20-stych system wyławiania z uczniowskiej masy jednostek szczególnie uzdolnionych i edukowanie ich w ramach specjalnych programów już w latach 30-stych spowodował istny wysyp młodych utalentowanych : matematyków,fizyków,chemików ,inżynierów i innych.
I zdaje się bez  rosyjskiej szkoły matematycznej raczej nie byłoby  amerykańskiej doliny krzemowej ale ten temat zostawiam innym chętnym do powtórnego odkrycia  Ameryki   (10)
Państwo mimo trudnej sytuacji ekonomiczne bo jak zawsze skrępowane blokadami i embargami nie żałowało środków na instytuty i ośrodki badawcze i to przyniosło efekty.Bo to zawsze i wszędzie przynosi efekty jeśli tylko u steru władzy znajdują się mądrzy ludzie.
Już w latach 30-stych rosyjscy naukowcy pracowali nad  problematyką  związaną z budową bomby tyle że każdy w ramach swojej dziedziny i w oderwaniu od prac uczonych  z innych ośrodków.
W 1937  rosyjscy fizycy "atomowi"  byli już gotowi na konferencję z samym Nielsem Bohrem (link 11)
Nawiasem mówiąc sam Niels Bohr po 1945 rok zainicjuje ruch naukowców sprzeciwiających się rozprzestrzenianiu się broni jądrowej co  w okresie zimnej wojny  spowoduje podejrzenia a nawet  zarzuty o kontakty z radziecką agenturą w ramach tzw "operacji kopenhaskiej"  (link 12 )
Między konferencją w Moskwie a  operacją kopenhaską  były jeszcze kontakty Oppenheimera z panem Wawrzyńcem lub wybranymi przez niego fizykami.Wedle pewnych relacj pprzed wojną Oppenheimer gościł na daczy Beri (link13,14 ,15)
I choć jak zawsze gdy idzie wywiad nie możemy do końca być pewni co z tego jest prawdą a co nie, to warto pamiętać że kiedy Beria reformował zagraniczną agenturę szczególnie  uwzględnił środowiska niemieckich komunistów z którymi związny by Frank Oppenheimer (brat Roberta)

Kiedy Beria w 1945 otrzymał polecenie przyspieszenia prac nad bombą,odbył konferencję z najbardziej zaawansowanymi uczonymi i ci wskazali  czego im trzeba.Beria od ręki załatwiał co należało.Wskazanych mu specjalisów których rozproszyła  wojna poszukiwał niczym igły w stogu siana i jeśl tylko żyli znajdował.Wydobył z łagrów  te osoby które przed aresztowaniem były zaangażowane w prace instytutów badawczych.
Stworzył sekretny ośrodek badań  który spełniał wszystkie wymogi nowoczesnej placówki badawczo-eksperymentalnej  i zasad całkowitego utajnienia.Uczeni pracowali tam i mieszkali bez kontaktu ze światem zewnętrzym.Ich jedynym łącznikiem był Beria który nieomal tam zamieszkał  i na bieżąco  koordynował wszytko od materiałów potrzebnych do nieprzerwanej pracy instytutu po zaopatrzenie tamtejszych mieszkańców  w banalne artykuły konsumpcyjne.Ośrodek był  małym miasteczkiem,sekretnym,pilnie strzeżonym,ale jak każde miejsce w którym pracują i żyją ludzie,wymagał dbałości o zaopatrzenie,czystość,sprawne funkcjonowanie komunalnej  infrastruktury itd.

Sprawę śmierci Ławrentija Beri jak równiże fascynującym   wątekiem  "kobiecy"  opiszę w drugiej części (przecież nie odmówię sobie tej gratki) a teraz chcę się zająć odpowiedzią na pytanie "dlaczego" ?
Dlaczego mimo tak pozytywnej aktywności tyle niechęci i nienawiści.Skąd tyle złej woli i oceany fekalii wylewanych na historię tego człowiek.
Od razu wyjaśniam że tak jak w przypadku innej persony w przypadku Berii zbiegły się dwie rzeki żółci  w jedno rozlewisko  nienawiści
Niechęć i luta nienawiść Zachodu jest w pełni zrozumiała.Osoba która wydatnie przyczyniła się do uporządkowania kraju a tym samym jego zwycięstwie w wojnie 1941-1945,w dodatku która na dziesięciolecia oddaliła groźbę ataku na ZSRR,nie może liczyć na ciepłe uczucia swoich wrogów.
Drugi nurt to trwająca do dziś   głęboki ,wręcz zwierzęcy,uraz rosyjskich elit do jego osoby.
Beria licząc się z tym że obejmie funkcję po Stalinie przygotował kilka istotnych reform które najprawdopodobniej miały poparcie Stalina.
Beria (podobnie jak Stalin) był wrogiem partyjnej nomenklatury i pragnął wdrożyć takie mechanizmy które jeśli nie zlikwidowały by  klasy  to odsuną jak nie na  drugi lub  trzeci plan.
Wielu myśli że znana stalinowska fraza walka klasowa zaostrza się w miarę postępów budowy socjalizm,odnosi się do tych burżujów i arystokratów którzy po 1917 schowali się za węgłem i wyczekują stosownego  momentu.Nic bardziej mylnego.Fraza dotyczy partyjnej nomenklatury która w międzyczasie zajmuje pozycje dawniejszej szlachty.Mają dostęp do luksusowych dóbr i usług do których nie mają dostępu "tzw zwykli ludzie.Maja apartamenty położone w najatrakcyjniejszych miejscach,podmiejskie dacze,samochody z kierowcami  a nawet pozwolenie na zatrudnienie pokojówki, ale to wszystko jest państwowe i w każdej chwili może być odebrane.
Nie wspominając już nawet o tym że tych dóbr nie da się przekazać w spadku następnemu pokoleniu czyli dzieciom.
W efekcie  ich cała energia i uwaga skupiona jest nie na partyjnej pracy ale  na tym jak się zabezpieczyć, utrzymać na powierzchni,z kim utworzyć nieformalny układ ludzi wzajemnie się wspierających a kogu usunąć by na jego tle nie wyglądać  niekorzystne itd.W ten sposób rodzi się kolesiostwo,sitwy,nepotyzm i wszystko co społecznie obmierzłe i znienawidzone.
Coby złego nie powiedzieć o bolszewikach wczesnych lat 20-stych,o tych wszystkich Buharinach,Kamieniewych,Zinowiewych,o tym jak się żarli,wzajemnie zwalczali a nawet zabijali,to jednak przyznać trzeba że  to byli idealiści dla których sprawy materialne były na ostatnim miejscu.
Partyjna nomenklatura  ma naturę raka dokonującego śmiertelnej destrukcji  każdego środowiska którego dosięgnie.
Bera opracował reformę która  mała odsunął nomenklaturę na początek  od decyzj związanych z procesem produkcyjnym czyli z zakładów pracy.
Tak więc dla partyjnej nomenklatury Beria był groźniejszy niż ktokolwiek na świecie.Egzystencjalny wróg.Szczerze go nienawidzili a nienawiść przekazali dzieciom a te swoim dzieciom. 80% dzisiejszych opozycjonistów to synowie lub wnukowie partyjnej nomenklatury która wiosną 1953 roku wsparła   Chruszczowa i jego przewrót.

Następnym powodem dla którego u części  patriotycznie nastawonych rodaków do dziś budzi niechęć to plany Berii co do istotnych zmian w relacji ZSRR-państwa bloku wschodniego.
W 1953 roku zaowocowało to  wycofaniem wsparcia ZSRR dla  pro sowieckiego Waltera Ulbrichta i jego ekipy. Beria dążył do zjednoczenia Niemiec  ale w zamian oczekiwał 10 miliardów dolarów odszkodowania tytułem reparacji wojennych należnych  ZSRR.
Jak wiadomo zgodnie z umową poczdamską ZSRR miał być odszkodowany na tej części majątku niemieckiego jaki znalazł się na tej części byłej III Rzeszy którą po 1945  była kontrolowana przez ZSRR (link 15)

Słusznie czy niesłusznie ale Beria uznawany jest za "ojca pieriestrojki"  dlatego że od  tamtych  czasów w aparacie partyjnym a co gorsza KGB-owskim  zakiełkowała koncepcja wyzwolenia się od zbędnego balastu za jaki uznawano państwa bloku wschodniego.
Początkowo nikt głośno się z tym nie manifestował ale stopniowo  idea wychodziła z cienia,w okresie pieriestrojki rozpatrywano ją czysto teoretycznie a już na przełomie 80-tych i 90-tych formułowano ją głośno i zupełnie jawnie.
Byłych sojuszników traktowano jak kule u nogi spowalniające wszelki ruch do przodu,pozbycie się roszczeniowych darmozjadów  pragnących żyć na cudzy koszt stało się głownym warunkiem rozwoju.
Dla upowszechnienia tego poglądu nakręcono znany film animowany "Serdecznie witam".Nakręcono go niby to dla dzieci ale przede wszystkim dla ich rodziców.
Film,nawet w przypadku całkowitej głuchoty i nieznajomości języka,dość sugestywnie  niesie określone przesłanie dlatego dla złagodzenia napięcia będącego skutkiem  oczekiwania na część drugą polecam jego obejrzenie.

1 https://www.politpros.com/journal/read/?ID=783

1a https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

1b    https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Soviet_Union
 

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

3https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Zemskov

4https://lib.memo.ru/book/1105

5 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9

6 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_Orkiestra

8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mercader

9 https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_26.05.1947_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8

10  https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_School_of_Mathematics

11 https://dzen.ru/a/Y-psuhhIlC8z-Sn9

12 https://history.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/23/2020/01/1994Terletsky.pdf

13 https://dzen.ru/a/YiPH6k7bT3Gs2mx6

14 https://sport24.ru/lifestyle/article-robert-oppengeymer-spal-s-kommunistkami-gostil-u-berii-no-rabotal-na-ssha-pochemu-sozdatelya-atomnoy-bomby-schitali-shpionom-sssr-biografiya

https://www.wilsoncenter.org/publication/was-oppenheimer-soviet-spy-roundtable-discussion

15  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8